3 Ιουλίου – 8 Αυγούστου 2021
Τα Πνεύματα του Δάσους: Μια Φωτογραφική Καινοτομία του Δήμα Ευθυβούλου